Wat is extreem?

verrijkte-kooi

Dierenextremisme…. Op zich al een vreemde kreet, dieren zijn toch geen extremisten? Zeg dan dierenrechtenextremisten, dan is het in ieder geval duidelijker wie er bedoeld wordt.

Wat zegt Wikipedia over extremisme?

Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te beschrijven die volgens de critici ervan extreem zijn.
Waar: Boeren vinden veganisme en dierenrechtenactivisten extreem.

Het woord extremisme wordt vaak gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die ver van het politieke centrum of ver buiten het centrum van de maatschappij staat.
Waar: De politiek en meeste mensen vinden het normaal om dieren te exploiteren voor voedsel.

Extremisme wordt wel omschreven als een systematische poging om een bepaalde ideologie tot in de uiterste consequenties, in alle delen van de samenleving door te voeren.
Waar: Dierenrechtenactivisten willen consumenten duidelijk maken welk dierenleed zij consumeren.

In tegenstelling tot activisme, worden er bij extremisme doelen of middelen nagestreefd en ingezet die buiten de wettelijke kaders vallen.
Waar: Ongevraagd een stal binnen komen is voor de wet verboden, zelfs als daar dieren liggen te creperen en je niets vernielt. Niet geheel legale acties zijn echter zeldzaam, normaal gesproken gaan acties volgens de letter van de wet, volledig legaal dus.

Deze worden gekenmerkt door onder andere geweld en zijn vaak on- of zelfs anti-democratisch. Daarmee vormen ze een gevaar voor de democratische rechtsorde.
Niet waar: Dierenrechtenactivisten demonstreren altijd uitermate geweldloos.

Daarnaast wordt de term extremisme vaak gebruikt om de methodes aan te duiden zoals die hierboven werden beschreven, die worden gebruikt om een politieke of sociale verandering te veroorzaken.
Waar: Alles wat de boeren en politici niet bevalt wordt extreem genoemd. De absurd grote veestapel en alle problemen voor de dieren die hier het gevolg van zijn worden diengevolge  niet als extreem benoemd door dezelfde boeren en politici

Wanneer grens- en wet-overschrijdende of anti-democratische doelen worden gepoogd te bereiken door angst aan te jagen door (grof) geweld, dan spreekt men van terrorisme.
Waar: Dierenrechtenactivisten willen niemand bang maken, ze willen alleen aantonen dat exploiteren van dieren angst, pijn en onrecht veroorzaakt bij dieren. Dierenrechtenactivisten willen dan ook niets te maken hebben met terrorisme.

Het benoemen van een persoon, een groep of een actie als “extreem” of “extremistisch” kan een tactiek zijn om een politiek doel na te streven, waarbij de status quo verdedigd moet worden. Iemand kan voor de één een extremistische terrorist zijn, maar voor de ander een vrijheidsstrijder.
Waar: Boeren en politici gebruiken de kreet extremist om hun portemonnee te beschermen. Ze doen er alles aan om dierenrechtenactivisten of -extremisten als u wilt, in een kwaad daglicht te zetten en zo de algemene opinie aan hun kant te houden. Dankzij de media die overduidelijk als hun stem fungeert lukt hen dat aardig.

Bij zes van de zeven stellingen op Wikipedia zou je kunnen concluderen dat dierenrechtenactivisten inderdaad extremisten zijn en dat is in dit geval geen belediging.

mega

De AIVD is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het ministerie van binnenlandse zaken. Wat zegt de AIVD over extremisme?

De AIVD beschouwt extremisme als:

  • Het actief nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde.
  • De gebruikte ondemocratische methodes kunnen zowel gewelddadig als niet-gewelddadig zijn.
  • Voorbeelden van niet-gewelddadige ondemocratische middelen zijn systematisch haatzaaien, verspreiden van angst, verspreiden van desinformatie, demoniseren en intimideren. Voorbeelden van gewelddadige methodes zijn geweldplegingen, mishandelingen of ernstiger vormen van geweld.

Volgens de AIVD zijn dierenrechtenactivisten dus duidelijk geen extremisten, ook niet als ze een stal bezetten.

melken

Hoe ze het ook noemen, feit is dat het de spuigaten uit loopt met de veeindustrie.

In 2018 leefden er in Nederland veebedrijven:

  • 3.897.119 runderen
  • 866.107 schapen
  • 587.855 geiten
  • 12.406.749 varkens
  • 96.985.787 kippen

In totaal 114.743.617 dieren.

In 2018 woonden er in Nederland 17.181.084 mensen
Dat betekent dat er jaarlijks zeven keer zoveel dieren worden gefokt voor menselijke consumptie als dat er mensen zijn. Zeven dieren per inwoner van ons land, waarvan 70 tot 80% bedoeld is voor de export. (Bron cijfers: CBS)

Buiten dat er belachelijk veel dieren gehouden worden, leven bijna al deze dieren in erbarmelijke omstandigheden. Is het dan zo vreemd dat weldenkende mensen die zich meer en meer zorgen maken om deze miljoenen dieren het niet langer pikken? Dat er lang genoeg gepraat is zonder noemenswaardig resultaat?

Monique (23-05-2019)

Advertenties

Een reactie op “Wat is extreem?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s